Khoa Đông y

Khoa Đông y

Đại học Y Dược Trung Quốc là đơn vị tiên phong quan trọng trong sự phát triển của TCM (Y học cổ truyền Trung Hoa, Đông y) trên thế giới. Năm 1980, Khoa Y học cổ truyền Trung Hoa đã được thành lập đồng thời với Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc, bao gồm TCM Y tế tổng quát, TCM Phụ khoa, TCM Nhi khoa, Châm cứu, Đông y Chấn thương và Thuốc Đông y thuộc khoa Dược. Để tăng cường trrao đổi và hợp tác giữa Đông y và Tây y, "Trung tâm Hợp tác Đông Tây y" (tiền thân của Kho Đông Tây y kết hợp) đã được thành lập vào tháng 4 năm 1987.

Với sự phát triển của Đông y hiện đại, khoa của chúng tôi đã thiết lập bộ phận Chẩn đoán Đông y nhằm kết hợp các phương pháp chẩn đoán truyền thống với các công cụ khoa học, để làm phong phú thêm khả năng chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu để bắt kịp với xu hướng học thuật quốc tế. Khoa Đông y đã trở thành trung tâm học thuật và y học cổ truyền Trung Hoa, với các dịch vụ y tế toàn diện và đa dạng nhất.

Moa-Feng Sun, M.D., Ph.D.

Moa-Feng Sun, M.D., Ph.D.
孫茂峰

 • Phó Giám đốc, Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc, Đài Loan
 • Giáo sư, Chủ tịch và Giám đốc, Trường Đông Y, Đại học Y Dược Trung Quốc, Đài Loan
 • Chủ tịch Hiệp hội Châm cứu Đông y, Đài Loan
 • Chủ tịch Hiệp hội Thẩm quyền lâm sàng Đông y Đài Loan, Đài Loan
 • Chủ tịch danh dự, Hội Liên hiệp Quốc gia Bác sĩ Bác sĩ Đông y, Đài Loan
Sheng-Teng Huang, M.D., Ph.D.

Sheng-Teng Huang, M.D., Ph.D.
黃升騰

 • Giám đốc, Khoa Đông y CMUH
 • Cựu Chủ tịch, Hiệp hội Đông y Cao Hùng
 • Giáo sư, Học viện Đông Y, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Giáo sư, Học viện Đông Y, Đại học Chang Gung
 • Phó Giáo sư thỉnh giảng, Khoa Dược Trường Y khoa Yale
Hen-Hong Chang, M.D., Ph.D.

Hen-Hong Chang, M.D., Ph.D.
張恒鴻

 • Giáo sư danh dự, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Bác sĩ điều trị, Khoa Đông y, Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc.
 • Trưởng khoa Đông y, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Chủ tịch danh dự, Hiệp hội Chẩn đoán lâm sàng, Y học cổ truyền Trung Hoa Formosa
 • Phó Giám đốc, Liên danh Tổ chức Đông y Toàn cầu.
Ching-Liang Hsieh, M.D., Ph.D.

Ching-Liang Hsieh, M.D., Ph.D.
謝慶良

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Đông y, Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Giáo sư kiêm Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Y học và Châm cứu Đông y
 • Giáo sư kiêm Giám đốc, Học viện Y khoa Tổng hợp, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Giáo sư và Giám đốc, Viện nghiên cứu Châm cứu, Đại học Y Dược Trung Quốc
Shung-Te Kao, M.D., Ph.D.

Shung-Te Kao, M.D., Ph.D.
高尚德

 • Trưởng khoa Đông y, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Bác sĩ điều trị Tiến sĩ, Khoa Đông y, Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Giáo sư kiêm Giám đốc, Học viện Y khoa Tổng hợp, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Giáo sư kiêm Giám đốc, Học viện Y học cổ truyền Trung Hoa, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Giám đốc, Học viện Đông y, Đại học Y Dược Trung Quốc
Tung-Ti Chang , M.D., Ph.D.

Tung-Ti Chang , M.D., Ph.D.
張東廸

 • Giám đốc, Trường Baccalaurate Đông y, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Phó Giáo sư, Trường Đông y Baccalaurate, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Giám đốc, Chương trình Thạc sỹ về Y học Thú y cổ truyền Trung Quốc
 • Phó Chủ tịch, Ủy ban Chuyên khoa Nhi khoa WFCMS
 • Khoa Ung Thư Trẻ Em, Y học cổ truyền Trung Hoa
Hui-Man Cheng, M.D.,Ph.D.

Hui-Man Cheng, M.D.,Ph.D.
鄭慧滿

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Y học cổ truyền Trung Hoa và Y học Phương Tây, Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Trợ giảng, Trường Đông y, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Chuyên gia da liễu
 • Bằng Bác sĩ (Tây y)
 • Giấy phép bác sĩ Đông y (Y học cổ truyền Trung Hoa)
Hung-jen Lin, M.D., Ph.D.

Hung-jen Lin, M.D., Ph.D.
林宏任

 • Giám đốc, Khoa nội TCM, Khoa Đông y.
 • Giám đốc, Phòng Chẩn đoán TCM, Khoa Đông y
 • Trợ giảng, Học viện Đông y, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc
Shan-Yu Su, M.D., Ph.D.

Shan-Yu Su, M.D., Ph.D.
蘇珊玉

 • Giám đốc Phòng phụ khoa TCM, khoa Đông y.
 • Phó giáo sư, Học viện Đông y, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Điều phối viên khóa học về Phụ khoa và Nhi khoa TCM
Hung-Rong Yen, M.D., Ph.D.

Hung-Rong Yen, M.D., Ph.D.
顏宏融

 • Trưởng phòng, Phòng Nhi khoa Đông y, Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Phó giáo sư, Học viện Đông y, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Phó Giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Dược thảo Đông y, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Giấy phép Bác sĩ (Tây y)
 • Giấy phép bác sĩ Đông y (Y học cổ truyền Trung Hoa)
Yu-Chen Lee, M.D., Ph.D.

Yu-Chen Lee, M.D., Ph.D.
李育臣

 • Giám đốc, Khoa châm cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc.
 • Phó Giáo sư, Viện Khoa học Châm cứu.
 • Giám đốc, Chuyên khoa châm cứu, Học viện Đông y, Đại học Y Dược Trung Quốc
Hsin-Cheng Hsu, M.D., Ph.D.

Hsin-Cheng Hsu, M.D., Ph.D.
徐新政

 • Giám đốc Phòng Chấn thương TCM, khoa Đông y.
 • Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc.
 • Phó Giáo sư, Trường Đông y, Đại học Y Dược Trung Quốc.
Kuo-Chin Huang, M.D.

Kuo-Chin Huang, M.D.
黃國欽

 • Giám đốc, Khoa Y học cổ truyền Trung Hoa và Y học Phương Tây, Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Giảng viên, Học viện Đông y, Đại học Y Dược Trung Quốc
 • Chuyên gia về nội tiết và chuyển hóa
 • Giấy phép Bác sĩ (Tây y)
 • Giấy phép Bác sĩ Bác sĩ Đông y (Y học cổ truyền Trung Hoa)