Trung tâm Y học sinh sản

Trung tâm Y học sinh sản

Công việc của chúng tôi là cung cấp đầy đủ các chẩn đoán và khó khăn trong điều trị vô sinh và sinh sản. Triệu chứng vô sinh và sinh sản là một yếu tố có ảnh hưởng nhất đến giá trị và tính toàn vẹn của con người ở các nước phát triển. Trong khi đó, các bệnh dịch đang gia tăng trong những năm qua do phát triển công nghiệp. Trung tâm Y học sinh sản của chúng tôi đã cam kết nghiên cứu và phát triển các công nghệ sáng tạo và hiện đại trong điều trị vô sinh. Tỷ lệ thành công của chúng tôi đã đạt đến tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.

Đặc biệt, chúng tôi tập trung vào việc bảo tồn khả năng sinh sản và chẩn đoán trước khi cấy bởi vì chúng bao gồm các quy trình công nghệ sinh học phức tạp và yêu cầu về chất lượng hợp tác cao, bao gồm: đông lạnh trứng, đông lạnh phôi, sinh thiết phôi, sàng lọc di truyền trước khi bắt đầu và kiểm tra nhiễm sắc thể toàn diện (CCS). Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ bảo quản lạnh trứng cho bệnh nhân ung thư và theo nhu cầu cá nhân.

Tung-Chuan Yang

Tung-Chuan Yang
楊東川

  • Y học sinh sản con người
  • Vô sinh và nội tiết sinh sản
  • Y học mãn kinh
  • Trưởng phòng của OBS / GYN, Phòng trẻ em ống nghiệm, Bệnh viện Đại học Y dược Trung Quốc
  • GĐ Khoa OBS / GYN, Bệnh viện Đại học Y dược Trung Quốc
Huang, Pei-Chen

Huang, Pei-Chen
黃佩真

  • 2008 Hội Y khoa Quốc gia, Đài Loan. # 043743
  • 2012 Hội đồng Sản phụ khoa, TAOG, Đài Loan. # 3246
  • Đại học Y Kaohsiung, Trường Y, Khoa Y tế sau tú tài
  • Đại học Quốc gia Đài Loan, Trường Y, Trường và Học viện Sinh lý học.
  • Đại học Quốc gia Đài Loan, Trường Y, Trường và Học viện Vật lý trị liệu.