Chỉnh hình

Chỉnh hình

Khoa chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y dược Trung Quốc, Đài Trung, Đài Loan.

Trung tâm thay thế khớp: Với kinh nghiệm phong phú của ba bác sĩ, Bác sĩ Horng-Chaung Hsu, Yi-Chin Fong, và Tsung-Li Lin, họ đã khảo sát các dạng thay khớp, khối u xương và phẫu thuật tái tạo khớp chân.

Horng-Chaung Hsu, MD.

Horng-Chaung Hsu, MD.
許弘昌

 • Giáo sư - Chủ tịch, Khoa Phẫu thuật Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y dược Trung Quốc
 • Chủ tịch, Hiệp hội tái tạo khớp, Đài Loan (2014-2016)
 • Chủ tịch, Hiệp hội tái tạo Khớp xương và khớp gối, Đài Loan (2010-2012)
 • Nghiên cứu sinh, Khoa Phẫu thuật Chỉnh hình. MagoClinic, Rochester, MN. Mỹ (1993-1994)
 • Bác Sĩ thỉnh giảng, Bệnh viện Phẫu thuật Đặc biệt (HSS), Thành phố New York, Hoa Kỳ (2009-2010)
Tsung Li Lin, M.D

Tsung Li Lin, M.D.
林宗立

 • Bác sĩ điều trị, Khoa Phẫu thuật Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y dược Trung Quốc
 • Thành viên Hiệp hội Chỉnh hình Đài Loan
 • Thành viên Hiệp hội tái tạo khớp, Đài Loan
 • Lợi ích lâm sàng trong phẫu thuật khớp và phẫu thuật nội soi nhiễm trùng khớp
Yung-Cheng Chiu

Yung-Cheng Chiu
邱詠証

 • Director of Hand and Microsurgery Division
 • China Medical University, Graduate Institute of Clinical Medical Science, PhD
 • Upper limb surgery fellowship training in Indiana Hand Center, USA
 • Hand and microsurgery fellowship in Tan Tock Seng Hospital, Singapore
 • Hand and microsurgery fellowship in Dr. Pinal’s Clinic, Spain
 • Hand and upper limb surgery
 • Limb reconstructive microsurgery
 • Orthopedic Trauma
Hsien-Te Chen

Hsien-Te Chen
陳賢德

 • Attending Physician
 • Ph.D. Research Institute of Materials Science and Engineering, Feng Chia University
 • M.D. China Medical University, School of Chinese Medicine, MD
 • Attending Physician, Division of Spine Surgery, Department of Orthopedics, China Medical University Hospital
 • Associate Professor, School of Chinese Medicine, China Medical University
 • Chairmen Taiwan Society of Minimal Invasive Spine Surgery
 • Supervisor of Taiwan Spine Society
 • Spine surgery; deformity, degenerative spine, trauma, tumor
 • Minimal invasive spine surgery: endoscopic surgery, 3D navigated surgery
 • Surface modification for new generation of orthopedic implants
Chien-Chun Chang

Chien-Chun Chang
張建鈞

 • Attending Physician
 • Bachelor of Medicine, Chang Gung University, Taiwan
 • General Secretary, Taiwan Society of Minimally Invasive Spine Surgery (TSMISS)
 • Member, American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
 • Member, Joint reconstruction society, ROC
 • Member, Taiwan spine society
 • Spine and Joint specialist
 • General Orthopaedics
 • Minimal incision joint replacement (Knee and hip)
 • Endoscopic spine surgery (Stitchless spine surgery)
 • Minimally invasive spine surgery
 • Navigation spine surgery
 • Orthopaedic trauma
Chun-Hao Tsai

Chun-Hao Tsai
蔡俊灝

 • Attending Physician
 • Associate Professor, Medical school of China Medical University, Taichung ,Taiwan
 • Research fellowship, City of Hope National Medical Center in California, USA
 • Observer Doctor, Orthopedics Department, USC,CA,USA
 • Excellent paper in Main Theme of the 2010 Annual Meeting of The Taiwanese Osteoporosis Association
 • Arthritis
 • Orthopedic trauma surgery
 • Joint replacement surgery
 • Osteoporostic spine surgery
Chi-Horng Horng

Chi-Horng Horng
洪誌鴻

 • China Medical University Hospital, Dept. of ORTHO
 • China Medical University Hospital, Attending Physician
 • Tainan Municipal An-Nan hospital
 • China Medical University, School of Medicine, MD
 • Sport medicaine
 • Joint replacement
 • Trauma