Video giáo dục Chăm sóc sức khỏe

【影音】定量噴霧吸入劑使用說明及注意事項

2018-03-22

 

 

【資料來源:中國醫藥大學附設醫院 衛教影片專區

Back