Thành tựu

Thành tựu

Hội thảo chiến lược marketing PR khu vực hai bờ eo biển Đài Loan

2017-06-15

Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc đến Bệnh biện tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Lồng ngực tỉnh Hà Nam.

Khóa giảng dạy bồi dưỡng chuyên môn PR  Nhận được sự phản hồi tích cực.

Back