Thành tựu

Thành tựu

Giao lưu các bệnh viện đỉnh cao giữa hai bờ

2017-05-26

Bệnh viện Đại học Y Dược Trung Quốc và Bệnh viện Trung Nhật, Bắc Kinh.

Hội chẩn hai bờ về các trường hợp bệnh nặng.

Giao lưu thảo luận sâu về các kinh nghiệm chủ chốt.

Back