Thành tựu

Thành tựu

Giao lưu đào tạo nhân viên hộ lý chuyên nghiệp giữa hai bờ eo biển

2017-09-11

Đoàn đào tạo hộ lý Bệnh viện Thứ Tám thuộc Đại học Trung Sơn Quảng Đông Trung Quốc.
Đến Viện đào tạo 3 ngày gặt hái được nhiều kinh nghiệm phong phú, và hiểu rõ được thành quả tiếp thị điều trị quốc tế của Viện chúng tôi.

Back