Thành tựu

Thành tựu

Phát triển mở rộng thị trường điều trị quốc tế mới - Guandao

2017-10-27

Trung tâm Điều trị Quốc tế tích cực phát triển mở rộng thị trường mới Guandao.
Trước và sau đã được Thống đốc EDDIE BAZA CALVO, Phó Thống đốc RAY TENORIO nhiệt tình tiếp đãi.
Tình hữu nghị bền vững.

Back