Thành tựu

Thành tựu

Giao lưu đào tạo nhân viên hộ lý Bệnh viện giữa hai bờ eo biển

2017-10-30

Bệnh viện Shougang Bắc Kinh Trung Quốc, Bệnh viện Shuigang Shougang Quý Châu đến Viện chúng tôi tham quan và đào tạo.
Gặt hái được nhiều thành tựu phong phú đối với kinh nghiệm thực hành đa phương diện về chất lượng phục vụ điều trị, quản lý đánh giá hiệu suất v.v… 

Back