Thành tựu

Thành tựu

Hiệp hội Điều trị Y tế tư lập Myanmar đến thăm quan Viện chúng tôi

2017-11-08

Tham quan hiểu rõ về các thiết bị và dịch vụ của Trung tâm kiểm tra sức khỏe, Phòng bệnh Y tế quốc tế
Và nghe giới thiệu về mô hình hoạt động và dịch vụ sáng tạo của Y tế quốc tế, Y tế đặc biệt, Y tế tiên tiến v.v…
Thảo luận tiến thêm một bước hợp tác và triển vọng phát triển Y tế giữa Đài Loan và Myanmar trong tương lai

Back