Thành tựu

Thành tựu

Đoàn đại diện Y tế Campuchia đến thăm quan Viện chúng tôi

2017-11-17

Phó Bộ trưởng Bộ Sự vụ Tôn giáo Myanmar và Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc lập Khoa học Sức khỏe UHS
Thăm quan Trung tâm kiểm tra sức khỏe, Y tế đặc biệt dành cho ung thư của Viện chúng tôi
Và hiểu rõ về đặc điểm Y tế quốc tế của Viện chúng tôi

Back