Các cửa hàng trong Bệnh viện

Reformhaus

1F Tòa nhà Trung tâm Chăm sóc Đặc biệt

Cửa hàng thuốc, Thực phẩm lành mạnh, Nhu yếu phẩm

Starbucks

1F Tòa nhà Trung tâm Chăm sóc Đặc biệt
1F Bệnh viện trẻ em CMU

Khu ăn uống, Đồ uống, Bánh

COSMED

1F Bệnh viện trẻ em CMU

Cửa hàng thuốc , Nhu yếu phẩm, Thực phẩm lành mạnh

Yamazaki

B1 Tòa nhà Trung tâm Chăm sóc Đặc biệt
1F Bệnh viện trẻ em CMU

Khu ăn uống, Bánh ngọt, Bánh, Đồ uống

MedFirst

1F Bệnh viện trẻ em CMU
B1 Tòa nhà Trung tâm Chăm sóc Đặc biệt

Cửa hàng thuốc, Thực phẩm lành mạnh, Nhu yếu phẩm

7-11

B1 Tòa nhà Trung tâm Chăm sóc Đặc biệt
1F Bệnh viện trẻ em CMU

Cửa hàng tiện lợi, Khu ăn uống, Nhu yếu phẩm

Khu mua sắm trong bệnh viện

Địa điểm mua sắm tại Trung Tâm Chăm Sóc Tích cực, v.v…

Địa điểm mua sắm tại Trung Tâm Chăm Sóc Tích cực, v.v…

1F, B1 tại 1F và B1 của Tòa nhà Trung tâm Chăm sóc Đặc biệt

Cửa hàng tiện lợi, Cửa hàng thuốc, Khu ăn uống, Nhu yếu phẩm, v.v...

Địa điểm mua sắm tại Bệnh viên Nhi và v.v…

Địa điểm mua sắm tại Bệnh viên Nhi và v.v…

Nằm ở 1F của Bệnh viện trẻ em

Nhà hàng, Cửa hàng tiện lợi, Cửa hàng thuốc, Khu ăn uống, Nhu yếu phẩm, v.v...